Aldersklasser
Aldersklasser

Der er ofte problemer med at sætte de unge skytter i de rigtige aldersklasser. Følgende skema er fra forbundets lovkompleks:

Klasser Alder
Micro: op til og med 11 år
Mini: 12 til 13 år
Aspirant: 14 til 15 år
Kadet: 16 til 17 år
Junior: 18 til 20 år
Senior: 21 til 49 år
Masters: 50 år og derover.

 

Ovegangstridspunkt

Oprykning til næste klasse sker pr. 1. JAN det år man fylder ovenstående. Fylder man f. eks. 14 år den 31. DEC, rykker skytten op i Aspirant allerede fra årets begyndelse.

 

Men hvad skal jeg så skrive på min skydeseddel?

Følgende tabel har også sin baggrund i forbundets lovkomplekset.

Køn: Aldersklasse: Bueklasse:
Herre - H Micro - Mc Compound - C
Dame - D Mini - Mn Recurve - R
  Aspirant - A Barbue - B
  Kadet - K Langbue - L
  Junior - J Buejæger - BJ
  Senior - S  
  Masters - M  

 

Tabellen læses fra venstre mod højre:

 

Eksempler:

En pige, der er junior skytte og skyder med recurve bue, bliver til:

Dame Junior Recurve eller DJR

 

En dreng, der er mini og skyder langbue, bliver til:

Herre Mini Langbue eller HMnL